Aafje – Thuiszorg, huizen en zorghotels

Meer informatie

Aafje staat voor de uitdaging om haar werkprocessen aan te laten sluiten bij haar visie. In die visie staat werken met zelfsturende teams dichtbij de klanten centraal. Het vakmanschap van de medewerkers wordt gestimuleerd. Kwaliteit van leven en de kwaliteit van de dienstverlening door Aafje moeten op een blijvend hoog niveau worden gebracht. Door opnieuw te kijken naar alle primaire en ondersteunende processen en die gestructureerd te optimaliseren wordt de gewenste kwaliteit van een degelijke basis voorzien. Dat kan alleen maar door de medewerkers zelf de processen te laten vormgeven in overleg met de klanten. In een programma dat ik samen met de Rheigroup heb ontwikkeld, faciliteren wij Aafje bij deze uitdaging.

Meest recente projecten