Bureau Jeugdzorg Zeeland

Meer informatie

Voor het Bureau Jeugdzorg Zeeland heb ik de teamhoofden begeleid in een traject rondom teamontwikkeling. Dat traject maakte onderdeel uit van een transitieprogramma dat het BJZ klaar heeft gestoomd voor haar centrale rol in de zorg voor kinderen en gezinnen. Als aftrap zijn de teamhoofden en de directie eind januari een aantal dagen op retraite geweest. In die retraite zijn de contouren van het meerjarenplan vastgesteld. De implementatie daarvan hebben de teamhoofden zelf ter hand genomen.

Meest recente projecten