HilverZorg

Meer informatie

HilverZorg startte in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een experiment waarin klanten vrijheid krijgen bij het invullen van hun zorg en ondersteuningsbehoefte. HilverZorg wordt daarbij als een van landelijk vier zorginstellingen ondersteund door In voor Zorg! en Actiz. Het doel is om volledige keuzevrijheid te realiseren voor thuiswonende en intramurale klanten met een verblijfsindicatie. Als In voor Zorg Coach! ben ik betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak van het experiment. Vanuit het experiment “Eigen Regie” wordt informatie verzameld voor het vernieuwen van de Wet Langdurige Zorg. Wij voeden de discussie over Persoonsvolgende Bekostiging actief.

Meest recente projecten