Juvent

Meer informatie

Juvent heeft de afgelopen jaren een aantal forse reorganisaties moeten doorvoeren, een direct gevolg van de transitie in de jeugdzorg. Tegelijkertijd heeft Juvent er in 2014 voor gekozen om met zelf-organiserende teams te gaan werken. Deze werkwijze en het bijbehorende besturingsmodel hebben door de aandacht voor de transitie in de jeugdzorg en de reorganisaties te weinig aandacht gekregen. In de komende jaren wil Juvent vol inzetten op excellente zorg voor jongeren en zij gelooft dat de professionals daar ruimte en ondersteuning bij verdienen. De visie en missie zijn inmiddels helder, nu ligt de vraag voor hoe gaan we daaraan invulling geven en wat staat ons te doen. Als organisatiecoach begeleid ik het bestuur en het MT bij de volgende stappen in de ontwikkeling van deze organisatie.

Meest recente projecten