Thuiszorg Rotterdam

Meer informatie

Thuiszorg Rotterdam vroeg om begeleiding bij de optimalisatie van een aantal primaire (zorg)processen. De optimalisatie draagt bij aan de cultuurverandering, die onder de noemer Thuis in de Buurt gestalte heeft gekregen. Centraal daarin staat de zelfredzaamheid van klanten en medewerkers. Ik heb het nieuwe proces mede vormgegeven en was verantwoordelijk voor de begeleiding van de interne projectleiders. Daarnaast adviseerde ik de directie in de strategische ontwikkeling en tactische sturing van het programma.

Meest recente projecten