Vivium Zorggroep

Meer informatie

Vivium gaat de komende jaren experimenteren met het bieden van maximale ondersteuning aan klanten binnen de doelgroep dementie (ZZP 4 en 5) met een VPT, om hen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. De belangrijkste onderzoeksvraag is: ” Hoe kan Vivium behoud of toename van kwaliteit van leven realiseren en meten bij de doelgroep van het experiment. Vivium is een van de 4 zorginstellingen die bij haar experiment wordt ondersteund door In voor Zorg!, Actiz en het Ministerie van VWS. Als coach van In voor Zorg!, ben ik betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van het plan van aanpak van dit experiment.Vanuit het experiment: “Eigen Regie”, wordt informatie verzameld voor het vernieuwen van de Wet Langdurige Zorg.

Meest recente projecten