Yarden

Meer informatie

In opdracht van de Rheigroup heb ik met de medewerkers van Yarden gewerkt aan het optmaliseren van de werkprocessen. De uitkomsten zijn vertaald in businessrules en een handboek.

Meest recente projecten