Zorgbalans

Meer informatie

In opdracht van de Raad van bestuur van Zorgbalans heeft DnA Zorgbalans begeleid bij het vertalen van missie en visie naar de praktijk. Met een groep van 12 professionals uit de eigen organisatie van Zorgbalans is het primaire proces: Het Cliëntproces beschreven en als grondplaat van alle processen opgeleverd. Deze grondbeginselen zijn beschreven in het boek: Van Zorgvisie naar Praktijk, dat als leidraad geldt voor alle processen en het dagelijks handelen. De leefwereld en systeemwereld zijn aan elkaar verbonden.

Opleverdocument

Meest recente projecten