Zorggroep Reinalda

Meer informatie

Voor Zorggroep Reinalda heb ik een analyse opgesteld van de extramurale zorgprocessen en verbetervoorstellen gepresenteerd aan de RvB en het MT. De voorstellen zijn overgenomen en onder leiding van de manager zorg geïmplementeerd.

Meest recente projecten